• nl
Taalkeuze

Zelfstandigen met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de overgang naar dreigniveau 4

Datum: 7/12/2015

Uitstel van betaling voor de zelfstandigen actief in de horeca- en handelssector, waarvan de exploitatiezetel zich bevindt in een van de 19 gemeenten van Brussel-hoofdstad of in vilvoorde, die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de overgang naar dreigingsniveau 4.

De aanvraag moet ingediend worden bij het sociaal verzekeringsfonds vóór 30 DECEMBER 2015.

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren (eventueel via mail svk@steuntelkander.be) en moet volgende inlichtingen omvatten:

  • Naam en voornaam van betrokkene + woonplaats
  • Naam + zetel van het bedrijf
  • Ondernemingsnummer

Het betreft hier een uitstel van betaling en geen vrijstelling.

De zelfstandige kan echter steeds een aanvraag voor vrijstelling van bijdragen indienen bij de Commissie voor Vrijstelling of een vermindering vragen van de voorlopige bijdragen voor 2015.

Klik hier voor meer inlichtingen.