• nl
Taalkeuze
Vraag:

Wat verandert er concreet in vergelijking met vorige regeling?

Antwoord:

Tot 31/12/2014 worden de definitieve sociale bijdragen berekend op de netto bedrijfsinkomsten van het derde voorafgaande jaar. In de nieuwe regeling zullen de definitieve bijdragen berekend worden op de inkomsten van het jaar zelf, ttz op de inkomsten van het jaar waarin ze verschuldigd zijn.

Voorbeeld:

Een zelfstandige die niet in een periode van beginactiviteit zit betaalt zijn definitieve bijdragen 2014 berekend op de inkomsten van 2011 (dienstjaar 2012). De definitieve bijdragen 2015 zullen berekend worden op de inkomsten van 2015 (dienstjaar 2016).