• nl
Taalkeuze
Vraag:

Op welke basis worden de bijdragen berekend ingeval van onvolledige jaren?

Antwoord:

Er wordt, voor de berekening van de bijdragen ook rekening gehouden met onvolledige jaren.  Deze worden echter herleid op jaarbasis.

Voorbeeld:

Een zelfstandige oefent zijn activiteit uit van 01/10/2014 tot 30/09/2015 (stopzetting). Voor het 4de kwartaal 2014 is de aangerekende voorlopige bijdrage van beginactiviteit definitief en volgt er geen herziening. Voor het 1ste, 2de en 3de kwartaal 2015 worden de bijdragen geregulariseerd op de inkomsten van 2015 x 4 (kwartalen) / 3 (kwartalen van onderwerping). Een inkomen van vb. 15.000 EUR zal dus herleid worden tot 15000 x 4/3 = 20000 EUR voor de berekening van de bijdragen 1, 2 en 3/2015.