• nl
Taalkeuze
Vraag:

Welke bijdrage betaalt een beginnende zelfstandige?

Antwoord:

Gedurende de ganse periode van beginactiviteit (tot 31 december van het derde volledige jaar van onderwerping) wordt een forfaitaire bijdrage aangerekend met een verminderd bijdragepercentage. Ook alle beginactiviteiten vanaf 01/04/2012 komen hiervoor in aanmerking.

Voorbeeld:

Een zelfstandige is aangesloten vanaf 01/04/2013. In 2015 betaalt hij dus de voorlopige forfaitaire bijdrage die overeenstemt met een 2de jaar van beginactiviteit.