• nl
Taalkeuze
Vraag:

Moet een zelfstandige die een vermindering verkreeg, boetes betalen indien later blijkt dat deze ten onrechte werd toegestaan?

Antwoord:

Indien de zelfstandige verlaagde bijdragen betaalde en deze achteraf onterecht blijkt zal een boete van 3% per kwartaal worden aangerekend vanaf 31 december van het bijdragejaar en een éénmalige verhoging van 7%.

Voorbeeld:

In dit geval zijn er 2 mogelijkheden: De definitieve bijdrage op jaarbasis  (vb. 9000 EUR)  is hoger dan de voorlopige bijdrage die hij normaal verschuldigd was op inkomsten van drie jaar terug (vb. 8000 EUR). In dit geval wordt de boete berekend op het verschil tussen de voorlopige bijdrage (8000 EUR) en de verlaagde bijdrage (vb. 6000 EUR). Indien de definitieve bijdrage (vb. 7000 EUR) lager ligt dan de voorlopige bijdragen (vb. 9000) zal de boete berekend worden op het verschil tussen de definitieve bijdrage (7000 EUR) en de verlaagde bijdrage (6000 EUR).