• nl
Taalkeuze
Vraag:

Op welke manier moet de aanvraag tot vermindering van voorlopige bijdragen gebeuren?

Antwoord:

Per aangetekend schrijven of neerlegging van het vastgelegd aanvraagformulier bij het loket van het sociaal verzekeringsfonds