• nl
Taalkeuze

Plichten als zelfstandigen

Iedere zelfstandige, helper, werkend vennoot, en vennootschapsmandataris moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ten laatste op de dag van de aanvang van de activiteit.

Wat kan u hier vinden?

In dit deel geven wij een overzicht van de verplichtingen die u als zelfstandige hebt, zoals het aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds en ziekenfonds en de betaling van een driemaandelijkse sociale bijdrage.