• nl
Taalkeuze

Rechten als zelfstandigen

Als zelfstandige moet u zelf zorgen voor uw sociale zekerheid. Hiervoor moet u verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en bijdragen betalen.

Aangezien een zelfstandige die aangesloten is als hoofdberoep hierdoor een aantal rechten opent die erg belangrijk kunnen zijn is het zeer nuttig alle wijzigingen in uw persoonlijke en beroepssituatie zo vlug mogelijk te melden aan het sociaal verzekeringsfonds.

Wat kan u hier vinden?

In dit deel geven wij een overzicht van alle rechten die u als zelfstandige kan openen door de betaling van uw driemaandelijkse sociale bijdrage, zoals gezinsbijslag, ziekte en invaliditeitsverzekering, pensioen, overbruggingsrecht, moederschapshulp, familieplan,...