• nl
Taalkeuze

Overzicht uitkeringen

Naast uw verplichtingen als zelfstandige hebt u ook, onder bepaalde voorwaarden, recht op uitkeringen. Het sociaal statuut voor zelfstandigen en de helpers voorziet volgende uitkeringen:

  • de familiale uitkeringen
  • de uitkeringen inzake rust- en overlevingspensioen
  • de uitkeringen in geval van ziekte of invaliditeit
  • de uitkeringen van de sociale verzekering in geval van faillissement
  • de uitkeringen voor mantelzorg en zorgen voor zwaar ziek kind

Bron: RSVZ

Arbeidsongeschiktheid

Overbruggingsrecht

Mantelzorg: Paliatief verlof

Pensioenen