• nl
Taalkeuze

Arbeidsongeschiktheid

Uitkeringen door arbeidsongeschiktheid

Bron: RSVZ
na 1 maand (per dag) na 12 maanden (per dag)
zonder gelijkstelling met gelijkstelling
met gezinslast € 58,68 € 58,68 € 58,68
alleenstaand € 46,96 € 46,96 € 46,96
samenwonend € 35,76 € 35,76 € 39,98

hulp van derden na 3 maanden (per dag) € 21,85

De volledige uitleg en voorwaarden van de ziekte en invaliditeitsverzekering zijn terug te vinden onder de rubriek Rechten als zelfstandige > Ziekte en invaliditeitsverzekering.

Moederschapsuitkering

Bron: RSVZ
Bedrag per week, voltijdse moederschapsrust € 475,41
Bedrag per week, voltijdse moederschapsrust € 237,71
Het bedrag van de moederschapsuitkering wordt in 2 schijven betaald.

Adoptie-uitkering

Bron: RSZV
adoptie-uitkering (per week) € 475,41