• nl
Taalkeuze

Pensioen

Bron: RSVZ
basisbedrag* minimumpensioen / plafond
rustpensioen als gezin € 8.374,11 € 18.307,17
rustpensioen als alleenstaande € 6.699,55 € 14.650,34
overlevingspensioen € 6.699,55 € 14.454,57
pensioen van uit de echt gescheiden
echtgeno(o)t(e)
€ 4.187,20 -
* Na omzetting naar een forfaitair beroepsinkomen, is het basisbedrag (forfaitair), dat gold voor pensioenen die daadwerkelijk voor 1 januari 1984 ingegaan zijn, ook van toepassing voor de berekening van een pensioen ingegaan na 1 december 1983 en waarvan een deel van de beroepsloopbaan als zelfstandige voor 1984 gelegen is.
Voor het deel van de loopbaan gelegen na 1983, wordt er rekening gehouden met het reŽle beroepsinkomen (jaar per jaar).

De volledige uitleg en voorwaarden van het rust- en overlevingspensioen zijn terug te vinden onder de rubriek Rechten als zelfstandige > Pensioen.

Andere voordelen

gerechtigden op een pensioen als gezin gerechtigden op een pensioen als alleenstaande
bijzondere bijslag € 134,68 € 107,77

Pensioenbijslag € 170,16

Toegelaten beroepsinkomsten van gepensioneerden

Rustpensioen of rust- en overlevingspensioen

Beroepsactiviteit jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd vanaf de wettelijke pensioenleeftijd (enkel van toepassing op de echtgenoot van de gerechtigde op een rustpensioen aan het gezinsbedrag)
  zonder kind ten laste met kind ten laste zonder kind ten laste met kind ten laste
werknemer (incl. mandaat, ambt, post) - bruto € 8.022,00 € 12.033,00 € 23.170,00 € 28.184,00
zelfstandige of helper - netto € 6.417,00 € 9.626,00 € 18.536,00 € 22.547,00
werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of na elkaar) - 80% bruto + netto € 6.417,00 € 9.626,00 € 18.536,00 € 22.547,00

Enkel een overlevingspensioen

Beroepsactiviteit jonger dan 65 vanaf 65
  zonder kind ten laste met kind ten laste zonder kind ten laste met kind ten laste
werknemer (incl. mandaat, ambt, post) - bruto € 18.677,00 € 23.346,00 € 23.170,00 € 28.184,00
zelfstandige of helper - netto € 14.942,00 € 18.677,00 € 18.536,00 € 22.547,00
werknemer + zelfstandige (gelijktijdig of na elkaar) - 80% bruto + netto € 14.942,00 € 18.677,00 € 18.536,00 € 22.547,00