• nl
Taalkeuze

Vennootschappen

De vennootschapsbijdrage is verbonden aan de vennootschap zelf en staat volledig los van het statuut van de zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van de vennootschap en hun eigen wettelijke verplichtingen. De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een forfaitair bedrag en dient om het sociale zekerheidsstelsel van de zelfstandigen te financieren. Ze opent geen rechten voor de vennootschap of de zelfstandigen die in de vennootschap actief zijn.

Toepasselijkheid

Het gaat om vennootschappen die :
 • rechtspersoonlijkheid bezitten;
 • hun fiscale woonplaats in België hebben;
 • die zich met een exploitatie of een verrichting van winstgevende aard bezighouden.

In de praktijk vallen de volgende vennootschappen hieronder :

 • besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bvba), ook wanneer het om eenpersoons-bvba's gaat;
 • naamloze vennootschappen (nv);
 • coöperatieve vennootschappen met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid (cvoha);
 • coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (cvba);
 • vennootschappen onder firma (vof);
 • gewone commanditaire vennootschappen (gcv);
 • commanditaire vennootschappen op aandelen (cva);
 • landbouwvennootschappen;
 • buitenlandse vennootschappen.