• nl
Taalkeuze

Verzekeringen

Wij bieden u professionele en gepersonaliseerde diensten en raadgevingen aan, voor alle verzekeringen in aanvulling op de sociale verzekeringen en wettelijk voorziene verzekeringen bij het ziekenfonds.

Ons verzekeringskantoor

STEUNT ELKANDER - Dienstbetoon & raadgevingen IFZ vzw
Kolonel Bourgstraat 113
1140 Brussel

Zelfstandige makelaar erkend bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) onder het nummer 010005 A.

FSMA
Congresstraat 12-14
1000 BRUSSEL

Hoe kan u ons contacteren voor bijkomende inlichtingen?

 • Telefonisch
  02/743.05.30 (24u/24u – 7d/7d)
 • Fax
  02/743.05.25
 • Mail
  verzekeringen at steuntelkander dot be
 • Website
  www.steuntelkander.be

Klachtenregeling

Ons kantoor staat steeds ter uwer beschikking om op al uw vragen te antwoorden.

Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij volgende instantie :

Ombudsman van de Verzekeringen
De Meeüssquare 35
1000 BRUSSEL

 • Tel
  02/547 58 71
 • Mail
  info at ombudsman dot as
 • Fax
  02/547 59 75

Als verzekeringsmakelaar doen wij er alles aan om de regels van de MiFID grondwet te respecteren, dit wil zeggen dat wij ons ertoe verbinden om ons op een loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van onze klanten.

Onze diensten?

Als verzekeringsbemiddelaar staan wij garant voor het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Hieronder vindt u een overzicht van onze aangeboden producten voor zelfstandigen en/of particulieren:

 • Hospitalisatieverzekering
 • Zorgverzekering
 • Tandzorgen
 • Gewaarborgd inkomen
 • Arbeidsongevallen
 • Persoonlijke ongevallen
 • Bijstandsverzekering
 • BA Voertuigen
 • Brandverzekering woning / handel
 • BA Privé Leven
 • BA Jacht
 • BA Uitbating
 • BA Objectieve
 • BA All-Risk
 • Rechtsbijstand
 • Levensverzekeringen
 • Pensioensparen
 • VAPZ / SVAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen)
 • IPT (Individuele Pensioentoezegging)
 • Uitvaartzorgplan

Maak zelf uw persoonlijke berekening voor