• nl
Taalkeuze

Individuele verzekeringen

Indien u het wenst, stellen wij u voor om onze raadgevers een beetje van uw tijd te gunnen teneinde, een duidelijk beeld te krijgen van uw verwachtingen en waarvan het uiteindelijke doel is uw persoonlijke situatie te verbeteren of ons een prijsaanvraag voor te leggen.

Inhoudsopgave
verbergen

BA Auto en/of omnium

 • Het contract Ba auto is wettelijk verplicht. Het dekt alle schade aan derden of aan uw passagiers wanneer u een ongeval veroorzaakt;
 • Om ons tarief te kunnen bepalen hanteren we eenvoudige en onweerlegbare criteria, die voorzichtige bestuurders belonen.

Indien u een prijsofferte wenst te bekomen gelieve ons huidig invulformulier volledig ingevuld te bezorgen.

BA Prive leven

 • Deze verzekering is niet verplicht, maar zeker aan te raden. De burgerlijke aansprakelijkheid Gezin komt tussen als u schade moet vergoeden, die u aan een derde veroorzaakt hebt in het kader van uw privéleven;
 • De B.A. gezin dekt schade die werd veroorzaakt door personen die onder uw dak wonen, of waar u verantwoordelijk voor bent en uw huisdieren.

Voor bijkomende inlichtingen, gelieve ons het huidig invulformulier terug te sturen.

Bijstand overlijden

 • De combinatie van financiële en praktische bijstand na een overlijden maakt de uitvaartverzekering DELA uniek in België. DELA betaalt namelijk niet enkel de kosten, maar neemt ook de volledige organisatie van de uitvaart op zich;
 • U kan de hoogte van uw verzekerd kapitaal zelf bepalen tussen 3.000,00 EUR en 10.000,00 EUR in schijven van 250,00 EUR;
 • Bij overlijden krijgt u het bedrag ter beschikking om de uitvaart geheel naar wens in te vullen. U kan in alle vrijheid bepalen hoe de uitvaart zal verlopen.

Voor bijkomende informatie, gelieve ons huidig invulformulier volledig ingevuld terug te bezorgen.

Bijstandsverzekering

Om u de beste waarborgen voor te stellen aan de meest gunstige tarieven, werken wij samen met één van de belangrijkste maatschappijen op de markt inzake bijstand: MONDIAL ASSISTANCE

Bijstand personen

 • Terugbetaling van de medische kosten in het buitenland tot 125.000,00 EUR en kosten voor de medische behandeling in België tot 6250,00 EUR;
 • Repatriëring van de gewonde of zieke verzekerde en zijn familie;
 • Bijstand in geval van overlijden;
 • Vervroegde terugkeer uit het buitenland wegens hospitalisatie of overlijden familielid, medewerker of zware schade woning of onderneming;
 • Wintersport: opsporing- en reddingskosten tot 3750,00 EUR.

Bijstand voertuigen

 • Twee wagens zijn verzekerd (max. 10 jaar oud);
 • Pechverhelping en sleepdienst in België en Europa in geval van ongeval, autopech of vandalisme;
 • Repatriëring van het voertuig, de verzekerde passagiers, de bagage, fietsen, honden en katten;
 • Opsturen wisselstukken;
 • Optie vervangwagen;
 • Home Assistance.

Voor bijkomende inlichtingen, gelieve ons huidig invulformulier volledig ingevuld terug te bezorgen.

Brand (gebouw en/of inhoud)

 • U bent eigenaar van uw huis? U huurt een appartement? Of zit u midden in een (ver)bouwproject? Naast een bijzonder complete basisverzekering, kunt u kiezen uit een waaier van aanvullende waarborgen voor een bescherming op maat, aangepast aan uw behoeften;
 • Volgende waarborgen mogen zeker niet vergeten worden: Brand, explosies en implosies, blikseminslagen, elektrische schade, botsingen door voorwerpen, rook of roet, vernielingen door dieven.

Voor bijkomende informatie, gelieve ons het aanvraagformulier terug te sturen.

Hospitalisatieverzekering

 • Vrees geen buitensporige prijzen meer in geval van verblijf in het ziekenhuis (vrije keuze arts, kamer en ziekenhuis);
 • Terugbetalingen van de medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na de hospitalisatie en dit samen met de terugbetaling van de medische kosten van 27 zware ziekten buiten een ziekenhuisopname.

Voor bijkomende informatie, gelieve ons huidig invulformulier volledig ingevuld terug te bezorgen.

Pensioensparen

 • Iedereen wil volop kunnen genieten van zijn pensioen. En om te genieten van een comfortabel pensioen is het noodzakelijk om vanaf vandaag een extra pensioenkapitaal op te bouwen als aanvulling op het wettelijk pensioen. Wist u dat de pensioenspaarverzekering een bijzonder voordelige formule is om op termijn een mooi kapitaal op te bouwen? En dat volledig veilig;
 • Een uitzonderlijk fiscaal voordeel u geniet van een fiscaal voordeel van 30 tot 40% op de gestorte premies. Spaar in 2017 het maximumbedrag van 940 EUR en u geniet van een fiscaal voordeel tot 282 EUR.
 • De zekerheid van een 100% gewaarborgd rendement.