• nl
Taalkeuze

Verzekeringen specifiek voor zelfstandigen

Bouwend op een 40 jarige ervaring, kan STEUNT ELKANDER Dienstbetoon & Raadgevingen u ongetwijfeld een interessant voorstel voorleggen dankzij de belangrijkste maatschappijen met wie wij samenwerken. Wij hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten met de voornaamste verzekeringsmaatschappijen op de Belgische markt teneinde u aantrekkelijke tarieven te kunnen voorstellen.

Inhoudsopgave
verbergen

Arbeidsongevallen

 • De Belgische wetgeving verplicht elke werkgever een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn werknemers. Deze wettelijk verplichte verzekering vergoedt forfaitair, alle werknemers met een arbeidscontract (bedienden, arbeiders, poetspersoneel, jobstudenten, leerjongens, toevallig personeel,...), die op het werk of op weg van en naar het werk een ongeval hebben;
 • Een vergoeding voor de medische kosten;
 • Een dagvergoeding in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
 • Een rente in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid of overlijden.
Indien u een prijsofferte wenst te bekomen, gelieve ons huidig invulformulier ingevuld terug te sturen.

BA auto en/of Omnium

 • Voor zelfstandigen, vrije beroepers en KMO's vervullen voertuigen vaak een essentiële rol in hun commerciële activiteiten. Om de gevolgen van een ongeval, pech of diefstal voor de continuïteit van uw zaken te beperken, is een goede verzekering dan ook onontbeerlijk;
 • Om ons tarief te kunnen bepalen hanteren we eenvoudige en onweerlegbare criteria, die voorzichtige bestuurders belonen.
Indien u een prijsofferte wenst te bekomen gelieve ons huidig invulformulier volledig ingevuld te bezorgen.

BA beroepsaansprakelijkheid

 • Voor bepaalde beroepen, verzekert deze waarborg niet alleen de schade veroorzaakt aan derden in het kader van de beroepsactiviteit, maar eveneens de schade die het gevolg is van de beroepsactiviteit zelf;
 • Dit zowel door de verzekerden als door de personen waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
Voor bijkomende inlichtingen, gelieve ons het huidig invulformulier volledig ingevuld terug te bezorgen.

BA Management

 • Als bestuurder of zaakvoerder van een KMO of VZW beweegt u zich elke dag in een economische wereld die steeds complexer en meer gereglementeerd wordt. De uitoefening van uw mandaat brengt dus bepaalde risico's, verbonden aan uw functie als bestuurder, met zich mee. Risico's die bij fouten of nalatigheden zelfs uw privévermogen kunnen bedreigen;
 • De sterke punten van BA Management:
  • De bescherming van uw privévermogen;
  • Belangrijke tussenkomst in de verdedigingskosten;
  • Een minimum aan administratieve formaliteiten.

BA Objective

Weet u dat u voor alle horecazaken (min 50 m2) die toegankelijk zijn voor het publiek wettelijk verplicht bent verzekerd te zijn in geval van brand of explosie teneinde de materiële en lichamelijke schade van uw klanten te verzekeren?

BA Onderneming

Hebt u reeds gedacht aan een verzekering die u dekt voor alle schade (materiële en lichamelijke) die aan derden wordt aangebracht ten gevolge de uitoefening van uw beroep en dit over de hele wereld (behalve VS en Canada)? De BA onderneming bevat 3 belangrijke waarborgen die u afzonderlijk of in een vrij te kiezen combinatie kan onderschrijven:
 • BA uitbating;
 • BA toevertrouwde voorwerpen;
 • BA na levering.

Voor bijkomende informatie gelieve het huidig invulformulier volledig ingevuld terug te bezorgen.

Brandverzekering handelszaken/of inhoud

Indien u huurder of eigenaar bent van een handelszaak, negeer dan niet het belang van een verzekering die uw eigendom (gebouw, materiaal, goederen,...) dekt in geval van brand, storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk, waterschade, glasbreuk, BA gebouw, diefstal, bedrijfsschade

Indien u een prijsofferte wenst te bekomen, gelieve ons huidig invulformulier volledig ingevuld te bezorgen.

Gewaarborgd inkomen

 • De stopzetting van uw activiteiten ten gevolge van ziekte of ongeval zou zware gevolgen kunnen hebben, en minst op financieel vlak. Hoe moet het dan verder met u en met uw gezin, gedurende deze periode die soms heel lang kan aanslepen? Wie zal de vaste kosten blijven betalen?
 • Teneinde deze ongemakken te voorkomen stellen wij u , als aanvulling op de vergoedingen van de Sociale Zekerheid, een verzekering gewaarborgd inkomen voor die u kan onderschrijven tot uw 55 jaar.

Indien u een prijsofferte wenst te bekomen, gelieve ons huidig invulformulier volledig ingevuld terug te bezorgen.

Groepsverzekering

Voor de bedrijfsleiders: I.P.T.

U bent zelfstandige bedrijfsleider en u wilt de zekerheid van een comfortabel pensioen? Bovendien oefent u uw beroepsactiviteit uit in het kader van een vennootschap en ontvangt u een maandelijkse bezoldiging?

Hoog tijd voor een Individuele pensioenstoezegging voor zelfstandige bedrijfsleider:

 • Een royaal aanvullend pensioen gefinancierd door uw vennootschap;
 • Een juridisch beschermd pensioenkapitaal;
 • Een aantrekkelijk rendement, aan bijzonder voordelige voorwaarden.

Voor het personeel

Een vernieuwende groepsverzekering die uw medewerkers voorziet in interessant extralegaal pensioen en tegelijk voor uw KMO een aantal onmiddellijke voordelen oplevert. En dat alles aan interessante voorwaarden waardoor een groepsverzekering goedkoper is als een loonsverhoging.

 • Een essentieel voordeel bij de rekrutering en motivering van zijn personeel;
 • Fiscale optimalisatie van het salarispakket van zijn medewerkers: meer netto voor zijn personeel zonder zijn eigen budget te moeten verhogen;
 • Concurrentiële verloning van zijn personeel;
 • Een flexibele oplossing die zich aanpast aan zijn behoeften;
 • Een fiscaal interessante investering.

Voor bijkomende inlichtingen, gelieve ons het huidig invulformulier volledig ingevuld terug te bezorgen.