• nl
Taalkeuze

Competentiemanagement

Competenties zijn het geheel van waarneembare prestatiedimensies op vlak van kennis, vaardigheden en attitudes die indien aanwezig bij uw medewerkers de performantie van uw organisatie aanzienlijk verhogen.

EASY skills, de competentiemanagement toepassing van de EASYPAY GROUP biedt u de essentiŽle ondersteuning om de aanwezige (of nog aan te werven) competenties binnen uw onderneming optimaal te benutten en gericht verder te ontwikkelen. EASY skills laat u bovendien toe een samenhangend en motiverend HRM-beleid te voeren op vlak van werving & selectie, opleiding, carriŽrebegeleiding, evaluatie en beloning.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • EASY skills begeleidt u bij het definiŽren en categoriseren van competenties:
    • Organisatorische of generieke competenties
    • Harde competenties (technische en/of kenniscompetenties)
    • Zachte competenties (gedrags- en/of vaardigheidscompetenties)
  • Aansluitend op uw competentieclassificiatie bouwt u functieprofielen op die -indien gewenst- kunnen aangevuld en gespecificeerd worden met individuele competenties. De draagwijdte van een competentie binnen het functieprofiel wordt voorts vastgelegd door het expliciet toewijzen van wegingscoŽfficiŽnten.
  • De competentieset van uw medewerkers kan vervolgens naar keuze geŽvalueerd en gescoord worden door de respectievelijke personeelsleden, de evaluator(en) en/of adviseur(s).
  • Tenslotte kunt u de GAP-analyse tussen de vereiste en aanwezige competenties visueel voorstellen, om zodoende op eenvoudige en passende wijze persoonlijke ontwikkelingsplannen voor uw medewerkers op te stellen.