• nl
Taalkeuze

Sector: Bouw - Transport

Voor iedere sector zijn er sectorspecifieke regelingen en moeilijkheden. Op basis van een door de jaren heen uitgebouwde expertise op het gebied van loonadministratie kan EASYPAY GROUP voor een bedrijf in uw sector een grote meerwaarde zijn.

Bouw

De module bouw laat u toe om de mobiliteitsvergoeding van de werknemers in de bouwsector te automatiseren. Op basis van de ingebrachte prestaties per afdeling en de ligging van de diverse kostenplaatsen (afdelingen), kan het systeem de afstand bepalen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, waardoor de bedragen voor de mobiliteit berekend worden. (zowel voor de passagier, als de chauffeur).

Transport

De recente evoluties binnen de transportsector maken het steeds moeilijker om alles manueel op te volgen. De module transport laat u toe om uw personeelsadministratie te automatiseren door middel van automatische interpretatie van overuren, arbeidstijd en overbruggingstijd, afdruk van een prestatieblad, berekening van de anciŰnniteittoeslag, de ARAB vergoeding, het gemiddeld uurloon voor feestdagen en de toeslag bij overschrijding van de diensttijd.