• nl
Taalkeuze

Sector: Overheid

Voor iedere sector zijn er sectorspecifieke regelingen en moeilijkheden. Op basis van een door de jaren heen uitgebouwde expertise op het gebied van loonadministratie kan EASYPAY GROUP voor een bedrijf in uw sector een grote meerwaarde zijn.

Dankzij de volledige integratie van de module overheid met het basispakket EASYPAY, kunnen de specifieke behoeften voor klanten binnen de overheidsector ingevuld worden. De module overheid omvat:

Barema's overheid

De gepubliceerde baremaís in het Belgisch Staatsblad worden automatisch opgemaakt. Hierbij wordt het barema, de berekening van het bedrag van de haard- en standplaatstoelage, en het geÔndexeerde maandloon opgebouwd. A.d.h.v. het baremanummer, de anciŽnniteit per werknemer en de index per periode, wordt het loon van de werknemer maand per maand berekend.

Weddefiche

De loopbaanhistoriek en de toekomstige evolutie van de loopbaan van de werknemer worden bijhouden. Hierbij worden onder andere volgende gegevens periodisch bewaard:
  • Het barema
  • De graad
  • De rang
  • Het percentage gewerkt
  • De geldelijke anciŽnniteit
  • De afwezigheden
  • Etc

AnciŽnniteiten

De evolutie in de verschillende anciŽnniteiten worden bijgehouden (zoals dienst, graad, niveau, schaal, mandaat, geldelijke anciŽnniteit). Deze anciŽnniteiten worden berekend aan de hand van de prestaties en de afwezigheden binnen de organisatie.

Kinderbijslag

U beschikt over de mogelijkheid om via parameters de kinderbijslag voor uw werknemers zelf te berekenen volgens de wettelijke bepalingen. De berekening is gebaseerd op de geregistreerde gegevens van de kinderen van de werknemer en de parameters voor de kinderbijslag. Het berekende bedrag wordt gestort op het aangegeven bankrekeningnummer volgens de wettelijke bepalingen.

Vakbondspremie

Met deze optie wordt aan de rechthebbende werknemers een attest afgeleverd voor het verkrijgen van de vakbondspremie.

Ziekteverlof

U houdt het volledig overzicht bij van alle ziektes van de werknemer. Per jaar wordt ook het aantal dagen recht op ziekte geregistreerd. Van zodra het budget Ďrecht opí wordt overschreden, gaat het systeem automatisch disponibiliteit voor vastbenoemden omzetten in ziekte. De toestand van het ziekteverlof kan op elk ogenblik online geconsulteerd of afgedrukt worden.

Eindejaarspremie

De berekening van de eindejaarspremie en het vakantiegeld voor contractuelen en vastbenoemden uit de overheid wordt full-automatisch berekend, rekening houdend met oa. percentage per rang, het vast en variabel gedeelte.

Rapporteringslijsten

De specifieke rapportering naar FOP wordt geautomatiseerd. Volgende lijsten kunnen afgedrukt worden:
  • Maandjournaal F.O.P.-bijdragen
  • Nominatieve Jaarlijst F.O.P.
  • Sociale balans

DmfA+

Zowel de DmfA, als de DmfA+ kan opgemaakt worden voor de overheidsinstellingen. Deze aangifte wordt automatisch opgemaakt a.d.h.v. de beschikbare gegevens in EASYPAY. De aangifte wordt opgemaakt op papier (ter controle) of op elektronische gegevensdrager volgens de richtlijnen opgelegd door de RSZ-PPO. De aangifte wordt automatisch overgemaakt via het RSZ-protocol. Daardoor kan de aangifte rechtstreeks naar de RSZ doorgestuurd worden, en worden de ontvangstbewijzen en de berichten van de RSZ automatisch in het systeem opgeladen.