• nl
Taalkeuze

Juridische assistentie Sociale verkiezingen

De procedure van de sociale verkiezingen bedraagt maar liefst 150 dagen. En na de verkiezingsdag is het nog niet gedaan. Ondanks de uitgebreide handleidingen en opleidingen kan het toch nog voorvallen dat een specifieke vraag of situatie een juridisch antwoord behoeft.

Om hieraan tegemoet te komen, biedt de juridische dienst het juridisch professional pakket "sociale verkiezingen" aan.

Juridisch professional pakket "Sociale verkiezingen"

Via de intekening op het juridisch professional pakket “Sociale verkiezingen” heeft u gedurende de periode van de sociale verkiezingen (deze loopt vanaf datum van inschrijving tot en met 30 juni 2016) de mogelijkheid om rechtstreeks en onmiddellijk beroep te doen op de juridische dienst, dit telefonisch of via mail.

Deze bijstand heeft betrekking op al uw vragen over de na te leven procedure inzake sociale verkiezingen en dit tot de definitieve verkiezingsuitslag. Ook voor persoons- en/of ondernemingsgebonden vragen kan u zich beroepen op dit pakket. Voor gerechtelijke procedures kunnen wij u, indien gewenst, doorverwijzen naar een gespecialiseerd advocatenkantoor.

Bij inschrijving op dit juridisch professional pakket “Sociale verkiezingen” wordt een forfaitair voorschot van 1 uur juridische dienstverlening gefactureerd. Dit bedrag geldt tevens als minimumprijs voor deze dienstverlening. Op het einde van de periode van sociale verkiezingen (30 juni 2016) wordt het saldo gefactureerd, rekening houdend met de hieronder vermelde tarifering en de bestede tijdsduur juridische dienstverlening in de loop van de betrokken periode.

Voor de periode van inschrijving tot en met 30 juni 2016 geldt de volgende tarifering:
Aantal uur Tarief (excl. BTW)
0 – 5 uur 145 EUR/uur
6 – 10 uur 135 EUR/uur
11 – 15 uur 130 EUR/uur
16 – 20 uur 125 EUR/uur
+ 20 uur 115 EUR/uur
Heeft u nog andere vragen of bemerkingen met betrekking tot de sociale verkiezingen, laat het ons weten via info at easypay-group dot com.