• nl
Taalkeuze

Aandachtspunt sociale verkiezingen: aanpassing lijstnummers vakbonden op stembiljetten!

Datum: 29/04/2016

Naar aanleiding van de komende sociale verkiezingen, vestigen wij graag uw aandacht op het feit dat de lijstnummers van de vakbonden op de stembiljetten in de correcte volgorde dienen te staan.

Voor gebruikers van het pakket EASY elections houdt dit in dat de lijstnummers via “Omschrijvingen” moeten worden aangepast.

Let er ook op dat de kandidaten onder de correcte lijsten staan!

Ter herinnering:

De Minister van Werk stelt bij loting de volgnummers vast die worden toegekend aan de verschillende representatieve werknemersorganisaties i.h.k.v. de sociale verkiezingen. Deze volgnummers worden voor alle kandidatenlijsten gebruikt.

De lijsten in de onderneming moeten overeenkomstig de bij loting bepaalde volgorde worden gerangschikt. De werkgever kan dus niet zelf kiezen welke nummers hij toekent aan de lijsten.

Deze loting is gebeurd op 2 december 2015. De volgnummers zijn:

  • Lijst 1: ACLVB
  • Lijst 2: ABVV
  • Lijst 3: ACV
  • Lijst 4: NCK

Bron:


Sociale verkiezingen 2016