• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: de juridische handleiding staat online!

Datum: 4/12/2015

Binnenkort begint u met de procedure van de sociale verkiezingen. Zoals vermeld op de studiedag vindt u op de website van EASYPAY GROUP een aantal documenten terug die u kunnen helpen bij het vervullen van uw taak als coördinator of verantwoordelijke van de sociale verkiezingen. Het gaat meer bepaald om de volgende documenten:

 • Technische handleiding
 • Juridische handleiding 
 • Extra modeldocumenten
  • Bijzonder register uitzendkrachten (2015)
  • Akkoord verhoging mandaten (dag X)
  • Akkoord aanwijzing voorzitter (dag X + 40)
  • Akkoord afwijking categorie leden stembureaus (dag X + 54)
  • Akkoord stemming per brief (dag X + 56)
  • Akkoord schrapping kiezers op kiezerslijsten (dag X + 77)
  • Schorsing procedure (tussen dag X en dag Y)
  • Einde schorsing procedure (tussen dag X en dag Y)
  • Bericht aan de kiezers + voorbeelden (dag Y)
  • Checklist benodigdheden (dag Y)

In tegenstelling tot de vorige editie van de sociale verkiezingen, vindt u eveneens een aantal bijkomende documenten die aanvullend kunnen helpen bij het naleven van het einde van de procedure, meer bepaald:

 • Voorbeeld retourenvelop stemming per brief
 • Speciaal Proces Verbaal I - niet verplicht - reeds komen stemmen
 • Speciaal Proces Verbaal II - niet verplicht - binnengekomen na sluiting stembureau
 • Speciaal Proces Verbaal III - niet verplicht - handtekening ontbreekt
 • Speciaal Proces Verbaal IV - niet verplicht - meer dan één stembiljet in envelop
 • Huishoudelijk reglement comité
 • Huishoudelijk reglement ondernemingsraad
 • Eerste vergadering comité
 • Eerste vergadering ondernemingsraad

Door te klikken op de rubriek “my.easypay-group” op de website van EASYPAY GROUP (www.easypay-group.com) en in te loggen met uw mailadres, vindt u onder de rubriek “mijn documenten” een link naar de handleidingen en extra modeldocumenten (via “modeldocumenten”, map “sociale verkiezingen”). 

Enkel de ondernemingen die het pakket “Easy Elections” hebben aangekocht, hebben toegang tot deze documenten. Heeft uw onderneming behoefte aan één of meerdere bijkomende logins ter consultatie van deze deelsite, dan kunt u dit laten weten door een mail te sturen naar info@easypay-group.com. Vermeld in de titel “sociale verkiezingen – bijkomende login” en vermeld in de mail het/de mailadres(sen) van de betrokkene(n) die ook graag toegang zou(den) hebben tot dit deel van de site. 


Sociale verkiezingen 2016