• nl
Taalkeuze

Sociale verkiezingen: wijze van aanduiding van een secretaris

Datum: 20/05/2016

Ondernemingsraad

Bij ontstentenis van akkoord over de aanwijzing van de secretaris van de ondernemingsraad en bij ontstentenis van bijzondere bepalingen in het huishoudelijk reglement, wordt de secretaris aangeduid door de representatieve werknemersorganisatie of door de representatieve kaderledenorganisatie waarvan de lijst het grootst aantal stemmen heeft behaald.

Indien er verschillende huishoudelijke reglementen van toepassing zijn, wordt alleen datgene toegepast dat opgesteld is door het paritair orgaan waartoe het grootste aantal werknemers behoort die deel uitmaken van de onderneming.

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

Het secretariaat van het comité wordt verzekerd door de Interne Dienst, wanneer bij de werkgever één comité moet worden opgericht.

Wanneer een werkgever meerdere technische bedrijfseenheden heeft waarvoor een comité moet opgericht worden, wordt het secretariaat van het comité verzekerd door de afdeling van de Interne Dienst die is opgericht voor de technische bedrijfseenheid waarvoor het desbetreffende comité is opgericht.

Bron:

  • Art. 22, §1 Wet 20 september 1948 houdende organisatie bedrijfsleven, BS 27/28 september 1948.
  • Art. 5, 15° KB 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk, BS 31 maart 1998, 9807.
  • Art. 23 Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 18 september 1996.

Sociale verkiezingen 2016