• nl
Taalkeuze

Wetgeving Sociale verkiezingen

Even alles op een rijtje gezet: De wetgeving rond de sociale verkiezingen 2016.

Op 22 juni 2015 is de wet tot aanpassing van de wetgeving voor de sociale verkiezingen van 2016 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Deze wet past drie wetten aan, meer bepaald:

 • de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen;
 • de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (beter bekend als de Bedrijfsorganisatiewet);
 • de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (beter bekend als de Welzijnswet).

Deze aanpassingswet is terug te vinden via de eerste link die u hieronder kunt raadplegen.

Binnenkort zullen geco÷rdineerde versies (dit zijn de meest recente versies) van de wet sociale verkiezingen, de Bedrijfsorganisatiewet en de Welzijnswet beschikbaar worden gesteld door de overheidsdienst. Deze zullen dan via onderstaande linken kunnen worden geraadpleegd.

Tot slot vindt u hieronder ook nog een aantal andere linken naar wetgeving die relevant zijn voor de sociale verkiezingen.

Wet aanpassing wetgeving sociale verkiezingen 2016

 • Wet 2 juni 2015 tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 22 juni 2015, 36088.
  Beeld

Procedure sociale verkiezingen (geco÷rdineerde versie)

 • Wet 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen
  Begin

Bedrijfsorganisatiewet (geco÷rdineerde versie)

 • Wet 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.
  Begin

Welzijnswet (geco÷rdineerde versie)

 • Wet 4 augustus 1996 Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
  Begin

Ontslagbescherming

 • Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comitÚs voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden
  Begin
 • KB 21 mei 1991 tot vaststelling van de berekenings- en betalingsmodaliteiten van de bijkomende vergoeding verschuldigd aan de personeelsafgevaardigde of de kandidaat-personeelsafgevaardigde in het kader van de procedure tot erkenning van een dringende reden.
  Begin

Taalgebruik

 • Wetten 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken
  Begin
 • Decreet 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers
  Begin
 • Decreet 12 juli 1978 over de verdediging van de Franse taal
  Begin
 • Decreet 30 juni 1982 inzake de bescherming van de vrijheid van het taalgebruik van de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel
  Begin