logo EASYPAY GROUP
Sociaaljuridische nieuwsflash
Uw wekelijkse nieuwsbrief met een waaier aan HR-gerelateerde onderwerpen

Beste lezer,

Hieronder kan u de nieuwsflashes van week 18 terugvinden.


Algemeen

Fiscus publiceert circulaire omtrent bezoldigingen ontvangen van een buitenlandse verbonden vennootschap!
Enige tijd geleden voerde de wetgever een fictie in voor de situatie waarin een begunstigde (bv. Belgische werknemer X) bezoldigingen ontvangt van een buitenlandse vennootschap (...) Naar bericht
Grondwettelijk hof dropt bommetje onder regeling onbelast bijverdienen!
Door het uitvoeren van occasionele klusjes bij andere burgers, het doen aan verenigingswerk of het uitoefenen van een bijverdienste via een erkend deelplatform kan men 6.340 EUR per jaar (...) Naar bericht
Fiscus stelt ook hogere mobiliteitsvergoeding vrij!
Eerder berichtten we u al over de hogere mobiliteitsvergoeding die vanaf 1 mei 2020 RSZ-vrij kan toegekend worden. Deze mobiliteitsvergoeding wordt toegekend in bepaalde sectoren (...) Naar bericht
Verlenging van overbruggingsrecht voor zelfstandigen goedgekeurd!
Naar aanleiding van de coronapandemie werd voorzien in een overbruggingsrecht voor gedwongen onderbrekingen naar aanleiding van de pandemie in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020(...) Naar bericht
Ministerraad keurt verdere uitwerking bijkomende vrijwillige netto-overuren goed!
Op 25 april 2020 keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor een ondersteunende maatregel voor actieve werknemers en hun werkgevers in het kader van de COVID-19 (...) Naar bericht
Welk perspectief bood de Nationale Veiligheidsraad u?
Vrijdag laatstleden waren de verwachtingen hooggespannen m.b.t de voorziene Belgische exitstrategie. Na een lange vergadering werd tijdens de persconferentie benadrukt dat de strikte (...) Naar bericht
Neemt uw werknemer straks coronaverlof op?
Recent kondigde federaal Minister van Werk en Economie Nathalie Muylle aan dat werknemers een specifieke vorm van ouderschapsverlof zouden kunnen opnemen in de periode van 1 mei tot en met 30 (...) Naar bericht
Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan is een feit!
Minister van Werk en Economie Nathalie Muylle heeft samen met de sociale partners gewerkt aan een praktische gids met algemene maatregelen die de bedrijven kunnen nemen om na weken van lockdown (...) Naar bericht

Sectoraal

144.00
145.00
145.01
145.02
145.03
145.04
145.05
145.06
145.07
145.08
PC 144 - Landbouw / PC 145 - Tuinbouw: Aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid coronacrisis
In de Landbouw- en tuinbouwsector werd voorzien in een aanvullende vergoeding voor werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld omwille van de coronacrisis. (...) Naar bericht
302.00.01
302.00.02
PC 302 - Horeca: Uitstel voorafbetalingen Horecafonds wegens de coronacrisis
Maandelijkse voorafbetalingen kunnen uitgesteld worden Naar bericht

Opleidingen

WEBINAR: Telewerk in 1, 2, 3
26/05/2020 om 10:30
Naar opleiding
 
WEBINAR: Opleiding sociale actualiteit
16/06/2020 om 13:30
Naar opleiding
 
U kan deze nieuwsberichten ook online bekijken.