logo EASYPAY GROUP
Sociaaljuridische nieuwsflash
Uw wekelijkse nieuwsbrief met een waaier aan HR-gerelateerde onderwerpen

Beste lezer,

Hieronder kan u de nieuwsflashes van week 27 terugvinden.


Algemeen

Ministerraad keurt verlenging van termijnen goed voor uitvoeren van projecten risicogroepen en projecten voor de primaire preventie van burn-out!
De ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de termijnen verlengt voor het uitvoeren van de projecten risicogroepen en de pilootprojecten voor de primaire preventie (...) Naar bericht
Eindelijk wettelijke basis RSZ-vrijstelling bijkomende vrijwillige overuren in kritieke sectoren
Eén van de maatregelen die genomen werden om de gevolgen van de coronapandemie op te vangen, bestond in een tijdelijke verhoging van het aantal vrijwillige overuren die gepresteerd kunnen worden (...) Naar bericht
Verlenging akkoord Nederland-België inzake grensarbeid en COVID-19
Om mogelijk ongunstige gevolgen van het thuiswerken dat ingegeven is door de coronaperikelen op te vangen, werd een akkoord afgesloten tussen Nederland en België inzake grensarbeid en COVID-19 (...) Naar bericht
Fiscale regeling omtrent gevolgen grensarbeiders België-Luxemburg corona verlengd
Enige tijd terug berichtten we u over de aanpassing aan het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg. Hierdoor worden de thuiswerkdagen ten gevolge van de coronacrisis behandeld alsof (...) Naar bericht
Specifieke regeling voor thuiswerkende Franse grensarbeiders ten gevolge van corona verlengd
In een eerdere nieuwsbrief gingen we al in op het akkoord dat afgesloten werd tussen Frankrijk en België. Thuiswerkdagen van Belgische en Franse grensarbeiders die ingegeven zijn (...) Naar bericht
Nieuw bedrag dienstverplaatsingen met eigen vervoermiddel officieel!
Een aantal weken terug meldden we u al officieus het nieuw verlaagd bedrag voor de dienstverplaatsingen met de eigen wagen dat vanaf 1 juli 2020 van toepassing zou zijn (...) Naar bericht
FAQ's in verband met studententewerkstelling!
De kans is niet onbestaande dat u binnenkort opnieuw beroep doet op studentenarbeid. Vraagt u zich af welke formaliteiten vervuld moeten worden? (...) Naar bericht
Corona-ouderschapsverlof wordt verlengd en verder verfijnd!
Met de invoering van het corona-ouderschapsverlof wenste men de combinatie telewerk en de zorg voor kinderen te faciliteren. Naar bericht
Wat wordt begrepen onder het 'corona-tijdskrediet' en de 'coronalandingsbaan'?
Eén van de maatregelen die genomen werden om het hoofd te bieden aan de coronacrisis vormt de mogelijke opname van een 'corona-tijdskrediet' en een 'coronalandingsbaan'. Op heden worden (...) Naar bericht

Nieuws vanuit onze diensten

Sociaal verzekeringsfonds
Het overbruggingsrecht
Voor zelfstandigen die hun activiteit tijdelijk (moeten) onderbreken wegens de coronacrisis. Naar bericht
Sociaal verzekeringsfonds
Het overbruggingsrecht - "Relance"
Voor zelfstandigen die hun activiteit hernomen hebben maar verlies lijden door de coronacrisis. Naar bericht
Sociaal verzekeringsfonds
Uitstel, vermindering of vrijstelling van bijdragen
Voor wie problemen heeft met de betaling van de sociale bijdragen wegens de coronacrisis. Naar bericht

Sectoraal

999
PC 144 - Landbouw / PC 145 - Tuinbouw: Flitscontroles in juli 2020
De sociale inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD) kondigt op haar website aan dat er in juli 2020 een flitsactie zal worden georganiseerd voor de Land- en Tuinbouw. Naar bericht
U kan deze nieuwsberichten ook online bekijken.