logo EASYPAY GROUP
Sociaaljuridische nieuwsflash
Uw wekelijkse nieuwsbrief met een waaier aan HR-gerelateerde onderwerpen

Beste lezer,

Hieronder kan u de nieuwsflashes van week 28 terugvinden.


Algemeen

Wordt er binnenkort gemorreld aan bepaalde verblijfsdocumenten voor buitenlanders?
Binnenkort zullen een aantal aanpassingen doorgevoerd worden aan bepaalde verblijfsdocumenten. De voornaamste wijzigingen betreffen (...) Naar bericht
Privérusthuizen kunnen tot 31 augustus 2020 beroep doen op vrijwilligerswerk!
In onze eerdere nieuwsflash berichtten we u al dat privérusthuizen tijdelijk beroep kunnen doen op vrijwilligers (...) Naar bericht
Verlenging geldigheidsduur periodieke gezondheidsbeoordeling ingevolge corona
Indien de periodieke gezondheidsbeoordeling van een werknemer, voorzien vanaf 1 maart 2020, niet heeft kunnen plaatsvinden omwille van de maatregelen die genomen worden in het kader van (...) Naar bericht
Quarantainegetuigschrift officieel!
Indien één van uw werknemers arbeidsgeschikt is maar in quarantaine geplaatst wordt, moet hij u onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen (...) Naar bericht
Tijdelijke verhoging van primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen!
Eerder kondigden we al de beslissing van de Groep van 10 aan met betrekking tot het optrekken van bepaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen tot het niveau van de tijdelijke (...) Naar bericht
Kunnen we een definitief kruis trekken door de papieren ecocheques?
De Nationale Arbeidsraad heeft zich nogmaals gebogen over de mogelijke volledige en definitieve overgang naar elektronische ecocheques (...) Naar bericht
Bepaalde voorziene maatregelen in vitale sectoren toch toepasbaar tot 31 augustus 2020!
De regering besliste eerder al om bepaalde maatregelen specifiek voor te behouden tot de zogenaamde vitale sectoren. Hierbij denken we onder meer aan het behoud van de RVA-uitkering (...) Naar bericht
Hoe verhoudt de consumptiecheque zich ten opzichte van de loonnorm?
Elke 2 jaar wordt de loonnorm vastgesteld. Voor de jaren 2019-2020 werd de loonnorm vastgesteld op maximaal 1,1%. Indexaties en baremieke verhogingen zijn steeds gewaarborgd (...) Naar bericht
Hoe ziet fase 4 van de exitstrategie eruit?
Niettegenstaande de Nationale Veiligheidsraad al op 24 juni 2020 de hoofdlijnen besprak van de exitstrategie, was het lange tijd wachten op de publicatie van de vernieuwde versie (...) Naar bericht
Vinden de sociale verkiezingen 2020 dan toch plaats tussen 16 en 29 november 2020?
Ten gevolge van de coronacrisis werd beslist om de procedure inzake de sociale verkiezingen collectief te schorsen vanaf dag X + 36. Naar bericht
Uitbesteden werk van werknemers in tijdelijke werkloosheid? Een gewaarschuwd werkgever is er twee waard!
Vanaf 13 juli 2020 is het uitdrukkelijk verboden om werk dat normaal verricht wordt door een werknemer die tijdelijk werkloos gesteld werd wegens overmacht tijdens de tijdelijke werkloosheid (...) Naar bericht
Specifieke nieuwe collectieve arbeidsduurvermindering in kader van de COVID-19 pandemie voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering!
Diverse ondernemingen worden op heden geconfronteerd met een gedeeltelijke vermindering van werk. Door het invoeren van een arbeidsduurvermindering kan de loonkost dalen en kunnen ontslagen (...) Naar bericht
Wat is er gewijzigd aan het corona-ouderschapsverlof?
Vorige week kondigden we al de krijtlijnen aan van de wijzigingen aan het corona-ouderschapsverlof. Op heden is het verfijnd wettelijk kader gepubliceerd. Hieronder geven we u het volledig (...) Naar bericht
Opname van landingsbaan met uitkering bij onderneming in moeilijkheden of herstructurering tijdelijk eenvoudiger!
De regering voorziet dat onder bepaalde voorwaarden een landingsbaan opgenomen kan worden vanaf de leeftijd van 55 jaar met uitkeringen (...) Naar bericht
Hoe ziet het coronatijdskrediet eruit?
Vanaf 1 juli 2020 kan u als werkgever van een werknemer die tewerkgesteld wordt in bepaalde ondernemingen die erkend zijn als onderneming in herstructurering of in moeilijkheden de opname (...) Naar bericht
Economische werkloosheid versie 2.0 vanaf 01/09/2020?
Enige weken terug berichtten we dat u tot 31 augustus 2020 beroep kan doen op de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid corona. Aangezien september met rasse schreden nadert (...) Naar bericht
Kennisgeving verplicht bij toepassing tijdelijke werkloosheid corona overmacht!
De Groep van 10 besliste eerder al tot de invoering van een meldingsplicht bij tijdelijke werkloosheid corona overmacht. Met de publicatie van het Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 krijgt (...) Naar bericht

Opleidingen

Opleiding sociale actualiteit
22/09/2020 om 13:30
Naar opleiding
 
U kan deze nieuwsberichten ook online bekijken.