logo EASYPAY GROUP
Sociaaljuridische nieuwsflash
Uw wekelijkse nieuwsbrief met een waaier aan HR-gerelateerde onderwerpen

Beste lezer,

Hieronder kan u de nieuwsflashes van week 19 terugvinden.


Algemeen

Verhoogd kostenplafond vrijwilligers cruciale sectoren verlengd
Vrijwilligers ontvangen vaak een forfaitaire kostenvergoeding. Omdat deze forfaitaire kostenvergoeding vrij zou zijn van sociale en fiscale bijdragen mag het dagbedrag maximaal (...) Naar bericht
Bijkomende toelage voor Waalse dienstenchequebedrijven voorzien
De Waalse regering voorziet een extra toelage voor Waalse dienstenchequebedrijven. Hiermee beoogt men onder meer bepaalde kosten die eigen zijn aan de activiteit te dekken. Naar bericht
Duidelijkheid omtrent betaling solidariteitsbijdrage in kader van verenigingswerk
De voordelig fiscale en sociale regeling inzake het verenigingswerk staat sinds 2021 enkel nog open voor sportclubs. Om te kunnen genieten van de voordelige behandeling moeten een (...) Naar bericht
Binnenkort verdubbeling maandbedrag voor inkomsten uit bepaalde categorieën van het verenigingswerk
De ministerraad gaat akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit in uitvoering van de wet betreffende het verenigingswerk. Naar bericht
Kan de socioculturele sector binnenkort ook beroep doen op het verenigingswerk?
Om bepaalde socioculturele verenigingen te ondersteunen in de organisatie van hun activiteiten, voorziet de ministerraad een uitbreiding van het statuut van het verenigingswerk tot de (...) Naar bericht
Brussel legt opnieuw bijkomende regels op in strijd tegen corona
Eerder kondigden we al aan dat de avondklok vanaf 8 mei 2021 afgevoerd werd. Een samenscholingsverbod tot maximaal 3 personen (of meer indien leden van hetzelfde gezin) werd evenwel ingevoerd (...) Naar bericht
Nieuwe coronamaatregelen vanaf 8 mei 2021
Eerder gaf het overlegcomité groen licht om vanaf 8 mei 2021 het buitenplan in werking te laten treden. Wat betekent dit nu concreet? Lees het hieronder! Naar bericht
Federale regering doet bemiddelingsvoorstel
Vorige week bereikte de federale regering De Croo een bemiddelingsvoorstel voor de maximale loonkostenontwikkeling in 2021 en 2022, dit nadat de onderhandelingen over het loonakkoord (...) Naar bericht
Opname tijdelijke werkloosheid in halve dagen voor dienstenchequebedrijven en leerlingenvervoer is een feit
Eén van de meest in het oog springende maatregelen was ongetwijfeld de mogelijkheid om tijdelijke werkloosheid in halve dagen op te nemen in bepaalde situaties. Lange tijd was de concrete (...) Naar bericht

Sectoraal

999
Federale ambtenaren: bedrag vakantiegeld bekend
Naar jaarlijkse gewoonte worden de richtlijnen voor de uitbetaling van het vakantiegeld voor federale ambtenaren bekendgemaakt via een omzendbrief van de Minister van Ambtenarenzaken. Naar bericht

Opleidingen

Opleiding sociale actualiteit juni 2021
22/06/2021 om 10:00
Naar opleiding
 
Te koop: opname Lunchwebinar "Telewerk in 1, 2, 3, ..."
30/06/2021 om 00:00
Naar opleiding
 

Infosessies

Bijblijven: Invoeren structureel telewerk: tips en tricks!
20/05/2021 om 10:00
Naar infosessie
 
Te koop: TELEWERK TOOLKIT
30/06/2021 om 00:00
Naar infosessie
 
U kan deze nieuwsberichten ook online bekijken.