logo EASYPAY GROUP
Sociaaljuridische nieuwsflash
Uw wekelijkse nieuwsbrief met een waaier aan HR-gerelateerde onderwerpen

Beste lezer,

Hieronder kan u de nieuwsflashes van week 52 terugvinden.


Algemeen

Gesleutel aan invulling 'kind ten laste' – tijdelijke stijging maximum netto bestaansmiddelen
Om een kind ten laste te nemen in de belastingaangifte moeten bepaalde voorwaarden vervuld zijn (...) Naar bericht
Geniet u het tijdelijk belastingkrediet voor de facultatieve verhoging van de fietskilometervergoeding?
Om werkgevers aan te moedigen om de toegekende fietsvergoeding te herbekijken, wordt een belastingkrediet voor de facultatieve verhoging van de fietskilometervergoeding voorzien (...) Naar bericht
Vergoeding binnenlandse dienstreizen vanaf 1 december 2023 aangepast
Vanaf 1 december 2023 worden de forfaitaire vergoedingen die toegekend kunnen worden aan werknemers uit de privésector die in het kader van hun arbeidsprestaties bepaalde kosten maken (...) Naar bericht
Verhoogd maximaal fiscaal vrijgesteld bedrag fietsvergoeding en bedrijfsfiets
Het regeerakkoord beoogde het aandeel duurzame mobiliteit aanzienlijk te verhogen. Met de verhoogde vrijstelling van de fietsvergoeding en de bedrijfsfiets beoogt men het woon-werkverkeer (...) Naar bericht
Gewijzigde structurele vermindering vanaf 2024
Door de overschrijding van de spilindex in de loop van oktober 2023, wijzigen onder andere de bepaalde loongrenzen voor de berekening van de structurele vermindering (...) Naar bericht
Aangepaste maximale bureauvergoeding vanaf 1 december 2023
Het maximaal bedrag van de forfaitaire bureauvergoeding werd opgetrokken naar 151,70 EUR vanaf 1 december 2023 (...) Naar bericht
Ontslagbescherming werknemersvertegenwoordigers in ondernemingsraad of CPBW aangepast aan optrekken wettelijke pensioenleeftijd
De personeelsafgevaardigden in het comité of de ondernemingsraad genieten een bijzondere bescherming tegen ontslag. Deze bescherming wordt niet enkel genoten door de effectief verkozenen (...) Naar bericht
Loonbonus of de welgekende 'CAO 90' anno 2024
Door de toekenning van een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel of 'CAO 90' opteert u voor een voordelig beloningsinstrument op basis van collectieve doelstellingen (...) Naar bericht
Last call - pas NU uw arbeidsreglement aan!
Anno 2024 wijzigt de vakantiewetgeving drastisch. Zo zal een werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie, zijn vakantiedagen niet meer verliezen (...) Naar bericht
Publicatie uitgifte koopkrachtpremie tot 31 maart 2024 onder voorwaarden
Eerder berichtten we omtrent het mogelijks uitstel van de uiterste datum van uitgifte van de koopkrachtpremie naar 31 maart 2024. Recent werd het wetgevend kader hieromtrent gepubliceerd (...) Naar bericht
Kent u in 2024 nog auteursrechten toe?
De programmawet van 26 december 2022 sleutelde grondig aan de wetgeving m.b.t. auteursrechten. Zo beperkte men onder andere het toepassingsgebied en werden nieuwe grenzen vastgesteld (...) Naar bericht
RSZ verduidelijkt gewijzigd landschap flexi-jobtewerkstelling anno 2024
Het begrotingsakkoord voorzag een aantal ingrijpende wijzigingen aan het wetgevend kader van flexi-jobs met als doel misbruiken en oneigenlijk gebruik te vermijden (...) Naar bericht
Einde overgangsregeling bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden
Met de invoering van de bijzondere belastingstelsels voor de inkomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers in het WIB/92 beoogde men gekwalificeerd personeel naar België aan te trekken (...) Naar bericht
Verlaagde uitkeringen tijdelijke werkloosheid (behalve bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) vanaf 2024
Vanaf 2024 worden de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen (behalve bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht) berekend op een verlaagd percentage van het gemiddeld dagloon (...) Naar bericht

Sectoraal

999
Bouwsector bereid u voor!
Recent kondigde de SIOD een nationale flitscontrole aan in de bouwsector (incl. elektrotechniek en metaal) (...) Naar bericht

Opleidingen

Jaarlijkse Vakantie: Vakantieduur (webinar)
05/02/2024 om 09:00
Naar opleiding
 
Abonnement Sociale Actualiteit
20/02/2024 om 10:00
Naar opleiding
 
Sociale Actualiteit
20/02/2024 om 10:00
Naar opleiding
 
U kan deze nieuwsberichten ook online bekijken.