logo EASYPAY GROUP
Sociaaljuridische nieuwsflash
Uw wekelijkse nieuwsbrief met een waaier aan HR-gerelateerde onderwerpen

Beste lezer,

Hieronder kan u de nieuwsflashes van week 3 terugvinden.


Algemeen

Publicatie aangepaste berekeningswijze responsabiliseringsbijdrage uitzendsector
De responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit is één van de maatregelen om langdurig zieken op de werkvloer aan te pakken (...) Naar bericht
FOD FIN publiceert FAQ over fiscale vergroening van mobiliteit
De wet van 25 november 2021 houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit voerde een aantal fiscale maatregelen in (...) Naar bericht
Eerste aanvragen tot opt-out flexi-jobs!
Nadat het toepassingsgebied van de flexi-jobtewerkstelling sterk uitgebreid werd, sloten de paritaire comités voor de landbouw en het tuinbouwbedrijf cao's af om over te gaan tot een opt-out (...) Naar bericht
Model geneeskundig getuigschrift ziekte tijdens jaarlijkse vakantie
Voorheen gold bij een arbeidsongeschiktheid tijdens de jaarlijkse vakantie het adagium dat de eerste schorsing primeert. De dagen arbeidsongeschiktheid bleven vakantiedagen waardoor de werknemer (...) Naar bericht
Toepassing maatregelen personeelsschaarste in de zorgsector mogelijk tot en met 30 september 2024
In volle coronapandemie voerde men een amalgaam aan maatregelen in om het personeelstekort in de zorgsector aan te pakken (...) Naar bericht
Ex-werknemer behoudt voortaan onder voorwaarden gebruiksrecht gsm-nummer na einde arbeidsovereenkomst!
Een werknemer van wie zijn gsm-nummer werd overgenomen door de werkgever bij het begin of in de loop van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, kan vanaf 1 januari 2024 het gebruiksrecht (...) Naar bericht
Werf uw oudere niet-werkende werkzoekende en jongere werknemer NU aan!
Eén van de spraakmakende maatregelen van de Septemberverklaring was de grondige herziening van de bestaande Vlaamse doelgroepverminderingen (...) Naar bericht
Referentie CO2-uitstoot nog NIET gekend!
Een werknemer die een bedrijfswagen heeft die gebruikt mag worden voor privé-verplaatsingen, geniet een voordeel alle aard (...) Naar bericht

Opleidingen

Jaarlijkse Vakantie: Vakantieduur (webinar)
05/02/2024 om 09:00
Naar opleiding
 
Abonnement Sociale Actualiteit
20/02/2024 om 10:00
Naar opleiding
 
Sociale Actualiteit
20/02/2024 om 10:00
Naar opleiding
 
Jaarlijkse vakantie: Vakantiegeld (webinar)
21/03/2024 om 09:00
26/03/2024 om 09:00
Naar opleiding
 
U kan deze nieuwsberichten ook online bekijken.