• nl
Taalkeuze

Sector: Zorgsector

Voor iedere sector zijn er sectorspecifieke regelingen en moeilijkheden. Op basis van een door de jaren heen uitgebouwde expertise op het gebied van loonadministratie kan EASYPAY GROUP voor een bedrijf in uw sector een grote meerwaarde zijn.

Dankzij de complete integratie van de module zorgsector in het softwarepakket EASYPAY, kunnen de specifieke behoeften en noden van onze klanten in de zorgsector volledig voldaan worden.

Barema's zorgsector

De gepubliceerde barema's in het Belgisch Staatsblad worden automatisch opgemaakt. Hierbij wordt het barema, de berekening van het bedrag van de haard- en standplaatstoelage, en het geÔndexeerde maandloon opgebouwd. A.d.h.v. het baremanummer, de anciŽnniteit per werknemer en de index per periode, wordt het loon van de werknemer maand per maand berekend.

Effectieven

De berekening van de effectieven in de zorgsector worden automatisch berekend aan de hand van de individuele rekeningen en de gepaste formule. De effectieven kunnen volgens verschillende formules worden berekend. In onderling overleg met de klant wordt deze formule op maat geparametriseerd.

Arbeidsduurvermindering

Deze applicatie biedt de mogelijkheid om de compensatie en/of premie in het kader van de arbeidsduurvermindering op te volgen en te berekenen. U berekent en volgt de compensatie en/of premie in het kader van de arbeidsduurvermindering eenvoudig op.

Verdelen loonlasten

U kunt globale bedragen die verdeeld dienen te worden voor de boekhouding en Finhosta, uitsplitsen over verschillende werknemers volgens een aantal vastgelegde rekenregels.

Finhosta

De opmaak van de diverse tabellen voor Finhosta wordt automatisch gerealiseerd (tabel 13, 14 en 15, tabel 5 en sociale balans 16). Tevens kunnen er een aantal voorbereidende tabellen worden opgemaakt zoals de loonlasten, de effectieven,Ö Volgende lijsten kunnen afgedrukt worden:
  • Tabellen 5, 13 en 14
  • Lijst bruto-personeelseffectieven
  • Lijst I.B.F.íers
  • Lijst premies I.B.F.
  • Lijst Sociale Maribel
  • Lijst nieuwe tewerkstelling Sociale Maribel
  • Lijst percentages afwezigheden
  • Nominatieve lijsten van in- en uitdiensten
  • Nominatieve lijst van in dienst gedurende het hele jaar
  • AnciŽnniteitslijsten

Izag

U houdt de bijkomende werknemersgegevens die noodzakelijk zijn voor de opmaak van de IZAG-aangifte historisch bij.