• nl
Taalkeuze

Personeelsplanning

SP Expert is een sterk parametriseerbare tool voor het opstellen van een efficiënte personeelsplanning en de opvolging van de gepresteerde tijden.

Met SP Expert kan u een planningsgroep cyclisch roosteren (via shiftpatroon), variabel plannen (via een genetisch algoritme) of kan u binnen eenzelfde planningsgroep een combinatie van beide methodes toepassen. Elke eenvoudig aan te brengen wijziging aan de planning wordt onmiddellijk geÔnterpreteerd en weerspiegeld dankzij het real time gekoppelde tijdsbeheer, waardoor u over een meetinstrument beschikt waarmee meteen de gevolgen van de doorgevoerde wijzigingen worden aangegeven.

Een flexibele & dynamische oplossing

SP Expert biedt u een modulaire oplossing die zich snel en volledig aanpast aan de specifieke eigenschappen van elke onderneming en tegelijkertijd mee kan evolueren met uw specifieke behoeften.

SP Expert laat u bovendien toe verschillende methodes voor uurrooster- of werkplekplanning (cyclisch of variabel) te combineren. SP Expert zal alle veranderingen, wanneer ook aangebracht, onmiddellijk interpreteren en in realtime weerspiegelen in het gekoppelde tijdsbeheer.

Het gebruik van ťťn unieke gegevensbank verzekert de samenhang van de gegevens in SP Expert. De openheid en flexibiliteit van SP Expert zorgen voor een perfecte integratie met andere systemen in uw organisatie zoals payroll & HR-solutions.

Planningstijd verkorten & uw loonkosten beheersen

HR kosten vertegenwoordigen een groot deel van uw werkingskosten. Door een optimaal gebruik van de beschikbare werkkrachten in uw organisatie, helpt SP Expert u de loonkosten in uw bedrijf te controleren en beheersen. Zo bespaart u wat betreft overwerk, inzetten van uitzendkrachten, ...

Gezien het plannen met SP Expert zo vlot en geautomatiseerd verloopt, kunnen de beheerders de aanzienlijk uitgespaarde tijd wijden aan andere taken.

SP Expert houdt rekening met de individuele wensen van de medewerkers en stelt een werkschema op punt dat volledig aan hun persoonlijke situatie voldoet. Dankzij SP Expert kunnen uw medewerkers actief deelnemen aan de opmaak van de (rooster)planning.

Workforce productivity

Onze Workforce Productivity-oplossingen leveren u de noodzakelijke ideeŽn en tools om uw Workforce Productivity krachtig te verbeteren. PROFOS beschouwt alle producten, oplossingen en adviezen als geheel, met de mens en diens bijdrage aan de toegevoegde waarde van een onderneming of organisatie als centraal middelpunt. Daarom omvatten Workforce Productivity-oplossingen niet alleen het klassieke Workforce Management (of personeelslogistiek) maar ook strategische HR-consulting zoals bijvoorbeeld arbeidstijdmanagement en verwante oplossingen als HR-management of tijdsregistratie. De integratie van deze diverse elementen vormt de basis voor transparante en traceerbare processen en verhoogt hiermee de productiviteit van elke onderneming of organisatie.

Workforce Productivity is het fundament van zowel uw strategische, uw operationele planning als uw beslissingsprocessen. Het legt de vele Ėsoms ongekende- optimalisatiekansen binnen organisaties bloot.