Met onze audits garanderen wij besparing op uw loonkost

Onze audits en doorlichtingen zorgen voor kostenoptimalisatie en zorgen dat u conform de regelgeving bent. Onze audits zorgen er ook voor dat u een zicht krijgt op de juridische en fiscale risico’s, maar ook op de opportuniteiten.

Tot op vandaag heeft elke RSZ-audit door EASYPAY GROUP altijd besparing opgeleverd. Daarom zijn al onze RSZ-audits ‘no cure, no pay’.

Indien we geen enkele opportuniteit vinden om te besparen, hoeft u onze audit niet te betalen. Een win-win situatie dus.

Verder doen wij ook BV-audits waarbij we bekijken of u optimaal gebruik maakt van fiscale vrijstellingen/doorstortingen van bedrijfsvoorheffing.

RSZ Audits

Met een RSZ-screening kunnen we vaststellen waar u eventueel te veel aan RSZ betaalt. Dat bedrag  kan soms snel oplopen. Met onze RSZ-audit kan u misschien forse bedragen recupereren! Onze audits zijn ‘no cure, no pay’.

Een voorbeeld uit de praktijk:

Na uitvoering van de RSZ-screening wordt vastgesteld dat u voor 5 werknemers aanspraak kan maken op een doelgroep­vermindering (bv. laaggeschoolde jongeren, vroegere Activa, oudere werknemers,…). Stel dat u gemiddeld 1.000 EUR per persoon per kwartaal te veel betaalt (rekening houdend met de 3-jarige verjaringstermijn) kan dit resulteren in een te recupereren bedrag tot 60.000 EUR!

BV Audits

We onderzoeken of u optimaal gebruik maakt van fiscale vrijstellingen. Enkele voorbeelden van fiscale vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing:

  • Het loon van onderzoekers in bedrijven en kennisinstellingen kan voor 80% worden vrijgesteld van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.
  • Voor werknemers die overuren presteren die recht geven op een overurentoeslag, kan de werkgever genieten van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.
  • Een kleine startende vennootschap moet 10% van de bedrijfsvoorheffing die ze inhoudt op bezoldigingen die ze betaalt of toekent aan haar werknemers niet langer doorstorten aan de schatkist. Dit percentage wordt verhoogd tot 20% voor microvennootschappen.

Mogelijke doorlichtingen

Quick scan als voorbereiding op sociale inspectie

Wij doen een quick scan doorlichting van uw loon- en personeelsdossier met het oog op een komende sociale inspectie. Zo kunt u zich optimaal voorbereiden op het inspectiebezoek.

Doorlichting van uw arbeidsreglement

Na een doorlichting werken wij een arbeidsreglement uit op maat van uw onderneming en sector/paritair comité.

Uw sociale documenten onder de loep

Wij doen een screening van het arbeidsreglement en van de arbeidsovereenkomsten. Wij gaan ook onderzoeken of bepaalde policies aanwezig zijn en voldoen aan de regelgevingen (bv. aanwezigheidsregister in de land- en tuinbouwsector, overeenkomst voor huisarbeid).

Optimalisatie van bruto-netto verloning

Fiscaal voordeligere alternatieve verloningsvormen.

Uw voordelen bij onze audits

  • Garantie op besparing van uw loonkost
  • U krijgt zicht op de juridische en fiscale risico’s en opportuniteiten
  • RSZ-audits zijn ‘no cure, no pay’
  • Kans om te ontdekken of u optimaal gebruik maakt van fiscale vrijstellingen/ doorstorting van BV

Interesse?

Contacteer ons voor een vrijblijvend verkennend gesprek. We bekijken samen wat de beste oplossing is voor u.

Vraag uw offerte

EASYPAY GROUP gebruikt cookies om uw surf­ervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees meer